Детски център

СВЕТЛИНКИТЕ
Децата са светлинките на света.
Ние вярваме, че за да светят от щастие и радост, трябва да
са отглеждани с много обич, грижа и принципи, облечени в игра.

КАК ОБГРИЖВАМЕ ДЕЦАТА В ДЕТСКИ ЦЕНТЪР “СВЕТЛИНКИТЕ”:

ОЦЕНЯВАМЕ ИНДИВИДУАЛНОСТТА

Тук всяко дете е прието такова, каквото е, и бива насърчавано да израства в знание,
способности и емоционална интелигентност. С много музика, творчество, образователни
занимания и игри, времето тук бързо лети!

СЕРТИФИЦИРАНА ПРОГРАМА ОТ МОН И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

Освен сертифицирана от МОН програма, предлагаме
множество допълнителни дейности като таекуондо, спорт и спортни танци, програмиране,
английски език, час по готварство.

НАВРЕМЕННА ОБРАТНА ВРЪЗКА

Ние сме благодарни, че ни поверявате своите дечица, затова сме изключително стриктни
в навременната комуникация между родител и учител. Ще получавате ежедневна обратна
връзка за развитието на детето си, за интересите, навиците и новите умения, които
придобива.

ПОВИШЕНО ВНИМАНИЕ КЪМ АДАПТАЦИОННИЯ ПЕРИОД

Знаем, че за децата е трудно да свикнат с липсата на мама и тате и ново място, на което да
прекарват часове наред.
Затова се стараем да им предоставим среда, която наподобява семейната атмосфера.
Обгрижваме ги с любов и търпение, за да може всяко дете да премине плавно
през процесите и да свикне с учителите, с другите дечица и с обстановката по
най-благоприятен начин.

Нашата Мисия и Визия

В детски център “Светлинките” вярваме, че щастиливи деца са тези, отглеждани с много обич, грижа и принципи, облечени в игра. Знаем, че в семейството ви те получават всичко това и затова искаме да създадем за вашите дечица подобна атмосфера в нашата занималня – за моментите, в които няма как те да бъдат при вас или в тези, в които просто имате нужда от малко почивка. Тук всяко дете е прието такова, каквото е, и бива насърчавано да израства в знание, способности и емоционална интелигентност. С много музика, творчество, образователни занимания и игри, времето тук бързо лети!

Адрес

жк. Васил Левски,

ул. Баба Тонка 21

Телефон & Имейл

+359 879 030 212
info@svetlinkite.com

 Главен Ръководител

Вашите светлинки щастливи греят тук.
Таня Стефанова

Предлагани услуги за деца от 2 до 7-годишна възраст:

Месечна

Месечен, 3-месечен, половин-годишен или годишен абонамент

Почасова

Целодневна или почасова

Извънредна/специална

Нощна или уикендова грижа – повери ни детето си, за да си починеш ти